Logon

Lyd-eksempler:

 

36. Rued Langgaard: Træt fra 3 Rosengaardsviser


37. Bernh. Lewkovitch: Skovsol fra 5 danske madrigaler


38. Bernh. Lewkovitch: Improperia

49. Peter Heise: Foråret (Forår og sommer)
Klaverledsagelse: Anne Øland

DR Radiokoret/ Radiokammerkorets
historie går tilbage til 1928, hvor der for første gang medvirkede et "radiokor" ved en af Statsradiofoniens transmitterede koncerter. Der gik imidlertid et par år før koret for alvor bliver etableret. I 1933 optræder Statsradiofoniens kor under Fritz Mahlers ledelse. Af senere korkapelmestre kan bl.a. nævnes Martellius Lundquist, John Frandsen og Mogens Wöldike. Sidstnævnte blev fast leder af koret fra 1937, nu under navnet Statsradiofoniens Madrigalkor, der er den egentlige forløber for Radiokammerkoret. Wöldike bevarede kontakten til Radiokoret i det meste af sin lange karriere, hvor han gennem adskillige år stod i spidsen for Radiokoret og Radiosymfoniorkestret ved store oratorie- og passionskoncerter.

I 1972 blev den kendte engelske kordirigent John Alldis ansat som Radiokorets chefkapelmester. I hans tid blev koret på opfordring af DR musikafdelingen omstruktureret. Alldis sammensatte koret på den måde, han fandt rigtig, men med den virkning, at stort set de samme korsangere fortsat sang i koret. De var nu blot placeret i en anden rangfordeling, hvilket gjorde nogle tilfredse og andre mindre tilfredse! John Alldis forlod koret i 1977.

Kort før sin afgang havde Alldis og musikafdelingen indkaldt en håndfuld unge, danske kordirigenter, der hver fik tildelt en prøve-periode. Som resultat heraf fik Per Enevold, der jævnligt siden 1973 havde haft opgaver med koret, i 1985 tildelt stillingen som fast dirigent. Udover at dirigere Radiokoret ved radioproduktioner, koncerter og tournéer skulle han desuden i en række tilfælde stå for indstuderingen af korets medvirken ved torsdagskoncerter. Indstuderingsarbejdet var siden 1949 og indtil 1983 blevet varetaget af Sv. S. Schultz, der var højt skattet af koret. Per Enevold sagde sin stilling op i 1988 og året efter blev Stefan Parkmann ansat som Radiokorets chefkapelmester.

I forbindelse med en omstrukturering i 2007 ændrede DR Radiokammerkoret navn til DR Vokalensemblet.


Tournévirksomheden er i 2 omgange gået til danske byer, desuden tourné til Hamburg, Berlin og Paris.