Logon

Lyd-eksempler:

 

32.  G. Verdi: Te Deum i uddrag.
Tivolis Symfoniorkester - 30/5 1987


33. Joseph Haydn: Quoniam tu solus 
uddrag fra Theresienmesse
Åsa Bäverstam, Randi Stene, Ole Hedegaard, Bo Anker Hansen,   -  Domkirkens Kammerorkester
 - Kirkemusikaften 14/4 1988


33a. W.A. Mozart: Laudate Dominum 
Sopransolist: Christine Marstrand                             Domkirkens Kammerorkester 

34. Mendelssohn: Kyrie II.

35. Giovanni da Palestrina: Sicut cervus

36. W. A. Mozart: Orgelsolomesse 
TV-optagelse fra Kirkemusikaften i Københavns Domkirke 7. nov. 1986
Københavns Drengekor og Domkirkens Kammerorkester
Drengesolister: Runi Bæk, Anders Storrud, Benjamin Thorsen, Tomas Medici, samt Ulrik Soelberg og Jørgen Ditlevsen, Domkirkens Kammerorkester

48. Mendelssohn: Beati omnes
og aftensang ved drengesolist
Kirkemusikaften 6/4 1984

 

 

 

 

 

 

Københavns Drengekor
blev dannet i 1924 med Thomanerkoret fra Leipzig som forbillede. Den unge Mogens Wöldike blev af initiativtagerne, med musikforlægger Asger Wilhelm Hansen i spidsen, opfordret til at blive korets kunstneriske leder.

Det er Wöldikes fortjeneste, at Drengekoret udviklede sig til et internationalt anerkendt drengekor bestående af drenge (sopran/alt) - og mandsstemmer (tenor/ bas). En forudsætning for at dette arbejde kunne udfolde sig var dels Wöldike's evne til at knytte de "rette" medarbejdere (bl.a. Agnete Zacharias, Gunnar Heerup, Helga Christensen og Niels Møller) til sig, dels at det udover en betydelig donation fra Wilhelm Hansens Musikforlag i løbet af få år lykkedes ham at få tildelt  formuen efter den nedlagte institution De forenede Kirkeskoler. Der var dermed skabt et godt økonomisk udgangspunkt, og da Københavns Magistrat desuden i 1927 accepterede Wöldikes ønske om at drengene skulle have deres egen skole, som kom til at ligge i Hindegade, så var Københavns Kommunes Sangskole en realitet. Det specielt enestående ved den skole, som Wöldike skabte var og er, at eleverne kommer fra alle sociale lag i samfundet med den ene forudsætning, at de skal have gode musikalske og sanglige evner. Musik og sang blev fra begyndelsen prioriteret højt på skolen, hvor det altid har været naturligt at komme bærende på en violin.

Den oprindelige drengeskole blev efter nogle år udvidet fra folkeskole til gymnasium med såvel drenge som piger. Sankt Annæ Gymnasium har således siden 1953 været til stor glæde for utallige piger og drenge, der via skolens seriøse arbejde med den klassiske musik, har fået en ekstra kvalitet i deres liv.

Per Enevold kom på Sangskolen i 3. klasse og dimitterede som student i 1962. Kort efter studentereksamen blev den unge musikstuderende ansat på skolen som timelærer i stemmedannelse og hørelære. Fra 1977 dirigerede han lejlighedsvis Københavns Drengekor ved koncerter i Københavns Domkirke, og i 1984 overtog han som den tredie i rækken af dirigenter den musikalske ledelse af Københavns Drengekor efter Niels Møller. Wöldikes og Niels Møllers virke som sang-inspektør og kunstnerisk leder af Københavns Drengekor blev herefter, som en følge af den ekspansive udvikling af Sankt Annæ Gymnasium, delt mellem Arne Berg som sanginspektør og Per Enevold som kunstnerisk leder og kapelmester for Drengekoret.

Udover Domkirkens Kammerorkester, der gennem årene har medvirket ved en lang række af Drengekorets kirkemusikaftener i Domkirken, har der desuden været et fast samarbejde med Sjællands Symfoniorkester /Copenhagen Phil / Tivolis Symfoniorkester ved koncerter i Tivoli og Københavns Domkirke med koncertgentagelser rundt om på Sjælland. I 1989 drog Drengekoret og Sjællands Symfoniorkester på tourné til Nord italien.

Med henblik på at dygtiggøre drengene til koncertvirksomhed ved de faste kirkemusikaftener i Domkirken har en del af den musikalske uddannelse gennem mange år været knyttet til funktionen som kirkekor først ved Christiansborg Slotskirke og senere Københavns Domkirke. Med Wöldikes ansættelse som domorganist i 1959 blev drengekoret overflyttet til Domkirken og Niels Møller blev ansat som domkantor, et embede som Per Enevold bestred fra 1983 til 1990.

Udover at medvirke ved gudstjenester med drengene fra 5. klasse har Per Enevold tillige dirigeret Vor Frue Kirkes voksne sangere, Domkoret ved gudstjenester og påske- og adventsmusikandagter. I 1990 sang Domkoret for første gang under navnet Vor Frue Kantori ved en koncertopførelse af Bachs Juleoratorium I - III i samarbejde med Sjællands Symfoniorkester. Drengekoret opførte efterfølgende Juleoratoriet IV - VI i Hlg. 3 kongerstiden.

Da Per Enevold i 1988 forlod stillingen som fast dirigent for DR Radiokoret var hensigten af få mere overskud til drengekorarbejdet. Der gik imidlertid kun få år, før han i 1991 tog imod en opfordring til at drage til USA som dirigent/ visiting professor ved St. Olaf College, Northfield, MN. Der var tale om et vikariat for en amerikansk kollega. Opholdet var meget inspirerende, og ved hjemkomsten til Danmark et halvt år senere var lysten til igen at arbejde med et semiprofessionelt voksenkor som Camerata - yderligere inspireret af en opfordring fra trinitatisorganisten Inge Bønnerup - drivkraften til at danne Trinitatis Kantori. Per Enevold opsagde sin stilling som leder af Københavns Drengekor, og fortsatte som lektor på Sankt Annæ Gymnasium indtil Trinitatis Kantori og kombinationsstillingen som underviser i kordirektion ved Sjællands Kirkemusikskole og kantor ved Trinitatis Kirke var oprettet.

Tournévirksomhed: